АНКЕТНО ПРАШАЊЕ

Дали имате потреба од заштита на правата?
 
ЗА НАС
 

Агенцијата БРЕНДПРОТЕКТ е основана во јули 2009 година и е специјализирана за заштита на правата од интелектуалната сопственост. Професионалниот пристап во работата резултира со стекнување доверба од многу компании кои се одлучија да ги остваруваат своите права од интелектуалната сопственост преку нас. Агенцијата веќе има преку 140 клиенти од Македонија и странство, компании кои уживаат углед во Македонија и во поширокиот регион.

Остваруваме заштита на права од интелектуална сопственост преку агенции во Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Бугарија,Турција, Албанија и Индија, со кои што имаме добри партнерски односи.

Основач Мирослав Николовски (род. 1955 Скопје)

Дипломиран правник Универзитет Св. Кирил и Методиј- Скопје Правен Факултет (1980). 30 – години работно искуство во право, царина. Застапник за индустриска сопственост од 2003 г. Европски патентен застапник (2009). јазици: англиски, француски, српски, хрватски

 

БРЕНДПРОТЕКТ ТИМ

МИРОСЛАВ НИКОЛОВСКИ (род. 1955 Скопје) дипломиран правник - основач

- Васил Димков (1976) дипломиран правник, застапник за инд.сопственост

- Бобан Николовски (1985) маркетинг агент.

&

Адвокатска канцеларија КРЧИНСКИ Скопје.